Ne gjithashtu regjistrojmë anije në:

( Në dispozicion për të gjitha kombësitë )
Regjistrimi i Jahteve Sipas Regjistrimit të Varkave Hollandeze Holandë
 • Vlen për shumicën e vendeve të BE-së
 • Prova e pronësisë së anijes
 • Regjistrimi në vetëm 3 ditë
 • Vlen për 2 vjet
Belgjikë
 • I vlefshëm në të gjithë botën
 • Regjistrimi Zyrtar i Flamurit
 • Regjistrimi në 3 javë
 • Vlen për 5 vjet
DelawareDelaware
 • I vlefshëm në të gjithë botën
 • Regjistrimi Zyrtar i Flamurit
 • Regjistrimi nga 3 ditë
 • Vlen për 1 ose 3 vjet
Maltë
 • I vlefshëm në të gjithë botën
 • Regjistrimi Zyrtar i Flamurit
 • Regjistrimi nga 2 ditë
 • Vlen për 1 vit - rinovim i lehtë
 • Gjithashtu për përdorim komercial
Mbretëria e Bashkuar
 • I vlefshëm në të gjithë botën
 • Regjistrimi Zyrtar i Flamurit
 • Regjistrimi nga 3 ditë
 • Vlen për 5 vjet
Poloni
 • I vlefshëm në të gjithë botën
 • Regjistrimi Zyrtar i Flamurit
 • Regjistrimi në 2 javë
 • E vlefshme për jetën!
biseda më e mirë live