MMSI TELECOM RADIO-LICENS

Vi kan förse dig med en MMSI, ATIS och Callsign för ditt fartyg. Med denna licens, som kommer att utfärdas av de belgiska telekommyndigheterna, kan du använda en VHF, AIS och EPIRB på din båt.

Eftersom det är väldigt lätt för oss att få en MMSI-licens för ditt fartyg, rekommenderar vi våra kunder att få detta. Vi kan endast ansöka efter att du har fått din Belgiska registrering. Om du har en MMSI-licens ombord undviks problem när du kontrolleras av lokala myndigheter.

Vad behöver vi?
  • Dina kontaktuppgifter och dina båtinformation - det är det!
Behöver jag ett operatörsintyg för att få en radiolicens?
  • Nej, bara radioanvändaren måste ha operatörscertifikatet. Och användaren kan skilja sig från fartygsägaren. När du ansöker om radiolicens krävs därför endast en kopia av din "vlaggenbrief" Belgiens båtregistrering.
Hur mycket kostar det?
  • Om din beställning av MMSI-licensen med vår belgiska flaggregistrering kostar MMSI endast 80 Euro.
 
REGISTRERA DIG NU!