Tiež registrujeme lode v:

( K dispozícii pre všetky národnosti )
Registrácia jácht v rámci registrácie holandských lodí Holandsko
 • Platí pre väčšinu krajín EÚ
 • Dôkaz o vlastníctve lode
 • Registrácia iba za 3 dni
 • Platí 2 roky
Belgicko
 • Platí po celom svete
 • Oficiálna registrácia vlajky
 • Registrácia do 3 týždňov
 • Platí 5 rokov
DelawareDelaware
 • Platí po celom svete
 • Oficiálna registrácia vlajky
 • Registrácia od 3 dní
 • Platí 1 alebo 3 roky
Malta
 • Platí po celom svete
 • Oficiálna registrácia vlajky
 • Registrácia od 2 dní
 • Platí 1 rok - ľahká obnova
 • Tiež na komerčné použitie
Spojene kralovstvo
 • Platí po celom svete
 • Oficiálna registrácia vlajky
 • Registrácia od 3 dní
 • Platí 5 rokov
Poľsko
 • Platí po celom svete
 • Oficiálna registrácia vlajky
 • Registrácia do 2 týždňov
 • Platný na celý život!
najlepší live chat