Ние също така регистрираме лодки в:

( Предлага се за всички националности )
Регистрация на яхта под холандската регистрация на лодка Холандия
 • Важи за повечето страни от ЕС
 • Доказателство за собственост на лодката
 • Регистрация само за 3 дни
 • Важи за 2 години
Белгия
 • Важи за целия свят
 • Официална регистрация на флага
 • Регистрация след 3 седмици
 • Важи за 5 години
ДелауеърДелауеър
 • Важи за целия свят
 • Официална регистрация на флага
 • Регистрация от 3 дни
 • Важи за 1 или 3 години
Малта
 • Важи за целия свят
 • Официална регистрация на флага
 • Регистрация от 2 дни
 • Важи за 1 година - лесно подновяване
 • Също за търговска употреба
Великобритания
 • Важи за целия свят
 • Официална регистрация на флага
 • Регистрация от 3 дни
 • Важи за 5 години
Полша
 • Важи за целия свят
 • Официална регистрация на флага
 • Регистрация след 2 седмици
 • Важи за живота!
най-добрият чат на живо