Tarifat e regjistrimit

Ju lutemi shikoni më poshtë një listë të tarifave / tarifave tona për të gjitha shërbimet që ne ofrojmë:

Regjistroni Flamurin e Belgjikës për përdorim privat për anije të reja dhe të përdorura: 699 EUR


Ndryshimi i pronësisë (i regjistruar tashmë nën Flamurin e Belgjikës): 699 EUR


Ndryshimi i emrit të anijes: 275 EUR


Ndryshimi i vendlindjes: 275 EUR


Anulimi i flamurit të Belgjikës: 50 EUR


Gjendja e licencës për radio: 80 EUR


Rinovimi i Flamurit të Belgjikës: 275 EUR


Kërkoni një kopje të kopjuar: 275 EUR


Sa kushton taksa e regjistrimit në Belgjikë?

Kjo është një taksë e vetme, në regjistrin e parë që i paguhet direkt ministrisë së financave të Belgjikës me kërkesë dhe varet nga mosha dhe gjatësia e anijes, për shembull për anijet nën 7,5 metra 0 EUR e saj. Për anijet më të vjetra se 10 vjet dhe mbi 7,5 metra fillon nga 61.50 EUR deri në një maksimum për anijet e reja prej 2478 EUR.

Vitet e Moshës Shuma
<1 2478,00 Euro
> 1 2230,20 Euro
> 2 1982,40 Euro
> 3 1734,60 Euro
> 4 1486.80 Euro
> 5 1239,00 Euro
> 6 991,20 Euro
> 7 743,40 Euro
> 8 495,60 Euro
> 9 247,80 Euro
> 10 61,50 Euro